2

Пикник со шише бело вино, синтетичка трева

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Проект за вештачка трева Игралиште во парк во Лима, Перу